Oppgjør med motorsykkelulykker – hva kan du forvente?

O

Betalingsbeløpet for et skadeoppgjør for motorsykkelulykker vil i stor grad avhenge av fakta og omstendigheter rundt din spesifikke motorsykkelulykke. Hver motorsykkelulykke vil ha forskjellige skader og omstendigheter, noe som gjør det svært usannsynlig at to forlik for motorsykkelulykker vil resultere i samme økonomiske utfall.

Bestemme relevante faktorer fra krasjet

Som offer i en motorsykkelulykke som har fått en skade på grunn av andres uaktsomhet, vil du og din juridiske representasjon få i oppgave å bevise at du fortjener erstatningen du ber om. Når et oppgjørsbeløp er nådd, brukes faktorer fra ulykken for å fastsette beløp og rettighet. Følgende er områdene du og din advokat må fokusere på for å sikre maksimal kompensasjon.

Beviser feil i motorsykkelulykken

Noen motorsykkelulykkestilfeller er kuttet og tørre. Tiltalte forårsaket ulykken, ingen spørsmål stilt, og forliket tildeles etter at forhandlinger finner sted. Andre ganger er det ikke så lett. For å bevise uaktsomhet kan det hende du trenger trafikkangivelsen om at tiltalte ble utstedt under ulykken, øyenvitneskildringer osv.

I de fleste ulykker foretrekker forsikringsselskapene å håndtere forhandlingene utenfor rettssalen. Det er grunnen til at mange av disse skadesøksmålene aldri kommer til rettssak, spesielt der det er uakseptable bevis på at tiltalte er skyldig.

En sikker måte å bevise at tiltalte hadde feil på, er å bevise at de ble distrahert. Noen vanlige distraksjoner for sjåfører inkluderer:

• Rus

• Narkotika

• Distraksjoner på veien eller i bilen

• Mobil

• Dårlig syn

• Søvnmangel

Ulike stater har forskjellige målinger av ansvar i bil- og motorsykkelulykker. Hvis staten din tildeler en skyldprosent til ulykken, vil du bare motta en prosentandel av oppgjørsbeløpet. Mye vil avgjøres gjennom tiltaltes forsikringsselskaps mulighet til å ta noen eller hele skylden på sin klient.

Forsikringspoliser og begrensninger

De fleste skadeoppgjørsbeløpene for motorsykkelulykker vil ikke overstige de maksimale forsikringsdekningsgrensene i saksøktes polise. Når det presenteres for en jury, kan beløpet overstige beløpet for policyens begrensninger. Likevel kan du aldri samle inn dette beløpet hvis tiltalte ikke har andre eiendeler.

Som tidligere nevnt vil forsikringsselskaper helst ikke gå til rettssak dersom tiltalte lett kan identifiseres som den skyldige. Forhandlingene for oppgjøret ditt vil finne sted med din juridiske representasjon og forsikringsselskapets advokat. Du har det siste ordet om du vil godta forliket eller om du vil ta det til rettssak.

Skader, smerte og lidelse

Dessverre kan noen ulykker som involverer motorsykler gjøre føreren i alvorlig uro. Når ulykker er alvorlige nok, kan de til og med føre til dødsfall, slik at familiemedlemmer kjemper for et rettferdig oppgjør for å dekke kostnadene.

De fleste erstatninger for personskadekrav brukes til å dekke medisinske regninger, tapt lønn, rehabiliteringskostnader og mer. Din juridiske representant vil også hjelpe deg å kjempe for smerte og lidelse fra ulykken for å sikre at du får maksimal kompensasjon for dine skader.

Hvorfor juridisk representasjon er nødvendig for din sak

Selv om du var i en motorsykkelulykke og mest sannsynlig fortsatt helbreder, bør du ikke måtte håndtere forsikringsselskapene på egenhånd. Advokater for personskade har ekspertisen til å håndtere hvert trinn i oppgjørsprosessen for motorsykkelulykker, og gir deg råd underveis. Hvis du ble skadet i en motorsykkelulykke, kan du være berettiget til å kreve inn på skadene. Ring en advokat for oppgjørsskader på motorsykkel i dag for en gratis sakskonsultasjon. Det beste er at de fleste advokater ikke belaster deg noe med mindre de vinner saken din og gir deg et pengeoppgjør.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta